goed te weten

Praktisch:
⁃ Draag gemakkelijk zittende (sport)kleding
⁃ Eet niet te veel vlak voor een les of behandeling
⁃ Zorg dat je na afloop niet direct een drukke dag of avond tegemoet gaat. Je kunt je na de eerste keer iets vermoeider voelen
⁃ Drink wat meer water na een les of behandeling
⁃ Geef het aan als je zwanger bent, juist ook gedurende de eerste 3 maanden

Prijzen privé consult Shiatsu, TRE en Yoga:
30 minuten – €37,50
60 minuten – €70
90 minuten – €90

TRE privé consult duurt een eerste afspraak 90 minuten, vervolg afspraak 60 min.
TRE Introductie Workshop en andere lesprijzen staan in de agenda, deze zijn afhankelijk van de locatie en de soort workshop.

Ik ben aangesloten bij de VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten), daardoor kun je (een deel) van een individueel consult vergoed krijgen door de verzekeraar. Vraag dit vooraf na bij je verzekeraar indien je daar gebruik van wil maken.

Locatie:
Studio ZensaZ, Fraunhoferstraat 14, 1098 LR Amsterdam
IMC Visana, Schalk Burgerstraat 17, 1092 JW Amsterdam

Annuleringsregeling privé consult:
Afspraken voor een privé consult dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen wordt deze volledig in rekening gebracht.

Reserverings- en annuleringsregeling workshops:
Je inschrijving voor de workshop is pas definitief na de betaling van het gehele workshop bedrag. Binnen drie maanden na het doen van de introductieworkshop TRE kun je gratis deelnemen aan één terugkom les TRE.
Bij annulering na de aanbetaling, wordt €10 administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 2 weken voorafgaande aan de workshop wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Bij annulering van 3 dagen voorafgaande aan de workshop ben je het gehele bedrag verschuldigd.

Behandelovereenkomst en privacy:
Complementaire (alternatieve) geneeskunde vormt een welkome aanvulling op reguliere geneeskunde. Het is geen vervanging hiervoor. Het verleent een stuk curatieve zorg en aanvullende inzichten. Een operatie of medicijngebruik kan noodzakelijk zijn. Aarzel niet om een arts te raadplegen bij aanhoudende of ernstige klachten.

Ik hecht veel waarde aan het vertrouwen tussen client en therapeut. In een behandelovereenkomst staan afspraken tussen de cliёnt en de therapeut weergegeven. Belangrijke aspecten in deze behandelovereenkomst zijn beroepsgeheim en regels omtrent privacy (AVG). Beroepshalve is er een verplichting om persoonsgegevens te registreren, maar er gelden tevens regels over de bewaartermijn. Ook mag niets zonder jouw toestemming gedeeld worden met anderen. Ik zal je vragen akkoord te gaan met deze behandelovereenkomst bij de 1e intake. Zonder jouw toestemming mag ik niet behandelen. Bijgaand de link naar de Behandelovereenkomst in pdf.

Toestemming minderjarigen:
Voor kinderen tot 16 jaar moet een aparte toestemming voor behandeling worden gegeven door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) of voogd(en). Jongeren van 12 tot 16 jaar worden daarnaast zelf om toestemming voor behandeling gevraagd, waarbij hun stem doorslaggevend is. Zie bijgaand toestemmingsformulier: ToestemmingMinderjarigen2018